Nieuwbouw Hal Riboton BV

Projectgegevens

Opdrachtgever:Riboton BV
Plaats:Amstelkade 5, 3652 MD Woerdense Verlaat

In opdracht van Riboton BV hebben wij tijdens het bouwproces controle uitgevoerd bij de aannemers of het project volgens de contractstukken werd uitgevoerd. Hierbij bewaken wij de kwaliteit, de voortgang van de planning, de veiligheidsaspecten en het meer- en minderwerk.

Delen met uw netwerk