Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Q4U kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Q4U, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Q4U verstrekt. Q4U kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-      Uw voor- en achternaam
-      Uw adresgegevens
-      Uw telefoonnummer
-      Uw e-mailadres
-      Uw IP-adres

WAAROM Q4U GEGEVENS NODIG HEEFT

Q4U verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Q4U uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Q4U GEGEVENS BEWAART

Q4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Q4U verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Q4U worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Q4U gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@q4u.nl. Q4U zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Q4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Q4U verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Q4U op via info@q4u.nl.

Q4U is als volgt te bereiken:

-       Postadres: Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht

-       Vestigingsadres: Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht

-       Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 29050020

-       Telefoon: 0182-303510

-        E-mailadres: info@q4u.nl

 

Download onze privacy verklaring.