NEN6702 Wateraccumulatie

Projectgegevens

Opdrachtgever:PropertyView
Plaats:Hele land

Q4U Bouwconsultants heeft in samenwerking met Q4U Design & Devise al diverse dakopnames verzorgd voor de wateraccumulatie t.b.v spuwers. Aan de hand van de berekening wordt er bepaald of het nodig is om spuwers te plaatsen en waar deze vervolgens gepositioneerd dienen te worden.

Q4U Design & Devise is in staat om bestaande dakconstructies of het ontwerp van dakconstructies te toetsen met betrekking tot wateraccumulatie.  Als aanpassingen noodzakelijk zijn om het optreden van wateraccumulatie te voorkomen dan wordt veelal gezocht naar mogelijkheden om het noodafvoersysteem of het afschot op het dak te verbeteren.

Voor het uitvoeren van de dakopname voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Inmeten bestaande daken en opstanden, plaatsen van afvoeren;
  • Maken van een daktekening met de geïnventariseerde gegevens;
  • Verzamelen van gegevens en uitgangspunten;
  • Maken van de berekening.

Delen met uw netwerk