Renovatie

3

Deltares Patio

Wij maken in samenwerking met Hazenberg Architecten ontwerptekening voor de nieuwbouw van de Patio op het bedrijventerrein van Deltares. Op basis van de wensen van de Deltares maken wij een compleet ontwerp inclusief kleur- en materiaaladvies. Ze krijgen het ontwerp in 2D (plattegrond) en 3D (in perspectief en in kleur) aangeleverd, zodat ze een goed…

IMG_0046

MOB complex Lopik

In opdracht van Pouw Exploitatie Maatschappij B.V. heeft Q4U Bouwconsultants bv met de kopers (Metrop, Van Kats Machines) individuele trajecten doorlopen ten aanzien van de ruwbouw, afbouw en inrichting. De wensen zijn vertaald naar bouwkundige tekeningen en met bijbehorende technische werkomschrijving uitgezet bij de uitvoerende ondernemer.

IMG_4016

Nieuwbouw Hal Riboton BV

In opdracht van Riboton BV hebben wij tijdens het bouwproces controle uitgevoerd bij de aannemers of het project volgens de contractstukken werd uitgevoerd. Hierbij bewaken wij de kwaliteit, de voortgang van de planning, de veiligheidsaspecten en het meer- en minderwerk.

dienst-meetcertificaten_01

NEN2580 Meetrapportten

Een NEN 2580-meetrapport geeft uitleg over de gebruikte begrippen en bevat een overzichtelijke meetstaat van de ruimte. Dit geeft een goed beeld van de oppervlakte. Uiteraard zijn in het meetrapport de bouwkundige plattegronden opgenomen. NEN-2580 is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. In de praktijk worden de…

Kavel 6 - 3

MOB complex Lopik

In opdracht van Pouw Exploitatie Maatschappij B.V. heeft Q4U Design & Devise bv met de kopers (Metrop, Van Kats Machines) individuele trajecten doorlopen ten aanzien van het ontwerp. De wensen zijn vertaald naar bouwkundige tekeningen en met bijbehorende materiaaladvies uitgezet bij de uitvoerende ondernemer. Ze hebben het ontwerp in 2D (plattegrond) en 3D (perspectief en…

DSC_2550

Restaurant De Burgemeester

Q4U Design & Devise en  Q4U bouwconsultants hebben samen de werkzaamheden van Restaurant De Burgemeester gerealiseerd. Het gehele restaurant heeft een complete restyling ondergaan.    

IMG_20210113_145330

NEN6702 Wateraccumulatie

Q4U Design & Devise voert een inspectie ter plaatsen uit, hierbij wordt het volledige dak in kaart gebracht. Onderstaande gegevens worden op de tekeningen verwerkt: De hoogten van de opstanden De hoogten van de dakranden Het afschot van de daken De plaats en afmeting van de hemelwaterafvoeren De plaats en afmeting van eventuele aanwezige noodafvoeren…

Verdieping (Middel)

Deltares GeoCentrifuge

Met de GeoCentrifuge worden op schaal processen nagebootst die in de praktijk maanden zouden duren. Dit komt omdat de gravitatiekrachten kunnen worden opgevoerd, wat voor de processen in de geotechniek een versnelling in tijd betekent. Ook meet en filmt de centrifuge fenomenen in de grond op een manier die in de praktijk niet mogelijk is.…

IMG_3790

MJOP Excelsior Rotterdam

In opdracht van Excelsior Rotterdam heeft Q4U Bouwconsultants een een Meerjarige Onderhoudsplanning (MJOP) uitgevoerd. Werkzaamheden MJOP: Het jaarlijks actualiseren van de meerjarige onderhoudsplanning; Onderhouds-technische advisering; Advisering omtrent projecten; Bouwkundige en installatie ondersteuning; Kostentechnische advisering; En overige advisering en begeleiding.