NEN6702 Wateraccumulatie

Skills Q4U

NEN6702 Wateraccumulatie

Q4U Design & Devise voert een inspectie ter plaatsen uit, hierbij wordt het volledige dak in kaart gebracht.

Onderstaande gegevens worden op de tekeningen verwerkt:

  • De hoogten van de opstanden
  • De hoogten van de dakranden
  • Het afschot van de daken
  • De plaats en afmeting van de hemelwaterafvoeren
  • De plaats en afmeting van eventuele aanwezige noodafvoeren en hoogte onderzijde noodafvoer t.o.v. de dakbedekking
  • De opbouw van het dakpakket
  • De afmeting en overspanningrichting van de dakconstructie
  • De plaats en afmeting eventueel aanwezige installaties en lichtstraten op het dak

 

Delen met uw netwerk